Tuyển dụng

giặt ủi

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC QUẦN ÁO

( FULL TIME / PART TIME )

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC GIÀY

( FULL TIME )

NHÂN VIÊN CONTENT VIDEO

( PART TIME )

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

( FULL TIME )

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HỢP

( PART TIME )

NHÂN VIÊN CONTENT WEBSITE

( PART TIME / FREELANCER )

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

1. Ứng tuyển

– Full-time: ứng viên phù hợp gửi CV (hồ sơ) về địa chỉ email: tuyendungnewwash@gmail.com cùng với tiêu đề [Họ tên – vị trí ứng tuyển]

– Part-time: ứng viên ứng tuyển qua link thông tin đính kèm trong bài tuyển dụng

2. Công ty sẽ xem qua và sàn lọc lại hồ sơ, nếu phù hợp chúng tôi sẽ liên hệ bạn đến phỏng vấn trực tiếp trong vòng từ 3-5 ngày làm việc

3. Phỏng vấn trực tiếp tại cửa hàng

3. Thông báo kết quả sau khi phỏng vấn từ 1-3 ngày làm việc

Giặt ủi liên lạc